พฤศจิกายน 29, 2023 5:53 am

Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวในการเข้าใช้บริการกับทาง ufabetteringu.xyz เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. คุณสมบัติของผู้ใช้งาน : ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับทางเว็บต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งในการสมัครสมาชิกนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่แจ้งกับทางเว็บจำเป็นต้องเป็นความจริง และถูกต้องครบถ้วน
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว : ทางเว็บจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ไม่ทำการเผยแพร่ออกสู่ภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. การใช้งาน : ในการเข้าใช้บริการคุณต้องยึดถือตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดเท่านั้น
  4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ : ufabetteringu.xyz ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของทางเว็บทุกกรณี
  5. การยกเลิกสมาชิก: ufabetteringu.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกของคุณ หากทางเว็บตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้แล้วนี้
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ufabetteringu.xyz สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของทางเว็บ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ , ข่าวสารด้านกีฬา , ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ , รูปภาพกราฟิก รวมไปถึงคลิปวีดีโอที่ปรากฏอยู่บนเว็บ ทุกอย่างถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง ufabetteringu.xyz ทั้งสิ้น ห้ามผู้ใดนำออกไปเผยแพร่ หรือทำซ้ำไม่ว่ากรณีใด ๆ
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้จะมีการควบคุมทางกฎหมาย เมื่อเกิดความขัดแย้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม จะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันที
  9. การติดต่อ : หากสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง contact@ufabetteringu.xyz
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ในการเข้าใช้บริการกับทาง ufabetteringu.xyz ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด